Dijagnostika

Za točno postavljenje dijagnoza i daljnji tijek liječenja, koristimo se rezultatima laboratorijskih pretraga, a do njih dolazimo na brz i jednostavan način.

Dijagnostika

LABORATORIJSKE PRETRAGE

Za točno postavljenje dijagnoza i daljnji tijek liječenja, koristimo se rezultatima laboratorijskih pretraga, a do njih dolazimo na brz i jednostavan način.

U našem laboratoriju obrađujemo  pretrage:

  • krvi (hematološka i biokemijska pretraga, krvni razmaz),
  • urina (fizikalna i kemijska pretraga, pretraga sedimanta),
  • dijagnostiku zaraznih bolesti (SNAP testovi za parvovirozu, corona virus, Giardiu, FIV/FeLV, Dirofilaria immitis, Erlichia canis, Borrelia burgdoferi, Anaplasma platys…),
  • uzimanje briseva za mikrobiološku, mikološku, citološku, patohistološku pretragu,
  • mikroskopsku pretragu strugotina i obrisaka s kože.

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Uz laboratorijske pretrage u dijagnosticiranju bolesti koristimo se i ultrazvučnom dijagnostikom.

Naši specijalizirani i iskusni doktori, uz pomoć suvremenih i preciznih ultrazvučnih  aparata, na brz i bezbolan način pregledavaju kućne ljubimce i velike životinje.

Ultrazvučna dijagnostika, osim dijagnosticiranja bolesti kućnih ljubimaca i bolesti reprodutktivnih organa velikih životinja, ipak najveću primjenu ima kod dijagnosticiranja graviditeta u životinja.

© Copyright - ANIMA-VET | Izrada: IDEO d.o.o.